Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Αναστασοπούλου Έλλη

Τηλέφωνο:

+30-22910-76396

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Χημείας: University of Salford, Manchester, U.K. (1996-1999)
  • Μεταπτυχιακό στη Χημεία και Νέες Τεχνολογίες, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (2000-2002)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Χημεία, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (2007-2012)

Δημοσιεύσεις

  • Markogianni, E. Anastasopoulou, A. Tsoupras, E. Dimitriou Identification of Pollution Patterns and Sources in a Semi-Arid Urban Stream. Journal of Ecological Engineering Volume 19, Issue 2, March 2018, pages 99–113 https://doi.org/10.12911/22998993/81784
  • Anastasopoulou, E., N. Skoulikidis, A. Pavlidou, E. Rouselaki, K. Gritzalis, 2014. Seasonal variation and inputs of nutrients to the estuary of Pamisos River, (Messinia – Peloponnese), Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol.: 23, No 12a, 3248-3254.