Νέα

Δειγματοληψίες πεδίου, καλοκαίρι του 2018

Ολοκληρώθηκαν οι δειγματοληψίες πεδίου του έργου για το καλοκαίρι του 2018 σε 200 σταθμούς παρακολούθησης ποταμών. Δείτε φωτογραφίες από τις περιοχές έρευνας