Ποιότητα φυσικοχημικών παραμέτρων για τα ποτάμια ΥΣ

Στους παρακάτω χάρτες φαίνεται η ποιότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων για το έτος 2018, για κάθε μια περίοδο δειγματοληψίας (χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι). Η τιμή του δείκτη ποιότητας φυσικοχημικών παραμέτρων κυμαίνεται από 1 έως 4 και ανάλογα με την τιμή της η ποιότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής ή κακή όπως φαίνεται παρακάτω:

  • κακή (<=1)
  • ελλιπής (1.01 – 2)
  • μέτρια (2.01 – 3)
  • καλή (3.01 – 4)
  • υψηλή (>4)

2018

Χειμώνας

Άνοιξη

Καλοκαίρι