Ποιότητα φυσικοχημικών παραμέτρων για τα ποτάμια ΥΣ

Στους παρακάτω χάρτες φαίνεται η ποιότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων για τα έτοι 2019 – 2018, για κάθε μια περίδοδο δειγματοληψίας (χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι). Η τιμή του δίκτη ποιότητας φυσικοχημικών παραμέτρων κυμαίνεται απο 1 – 4+ και ανάλογα με την τιμή της η ποιότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής ή κακή όπως φαίνεται παρακάτω:

  • κακή (1-)
  • ελλιπής (1.01 – 2)
  • μέτρια (2.01 – 3)
  • καλή (3.01 – 4)
  • υψηλή (4+)