Χάρτες δειγματοληψιών

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τους σταθμούς (τοποθεσία) και τον αριθμό των δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου για κάθε έτος.

Αριθμός μετρήσεων Φυσικοχημικών παραμέτρων ανά σταθμό κατα την περίοδο:
2019​

2018