Ομάδα Έργου

Κατωπόδης Γιώργος Δ.

Posted on

Πτυχίο: Ε.Κ.Π.Α., Γεωλογικό Τμήμα, 1974-1980 Μελετητικά πτυχία: Κατηγορία 20 (Γεωλογικές Μελέτες) – Τάξη Γ’  (1993), Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) – Τάξη Β’  (1999), Αριθμός Μητρώου:  5107

Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος Μελετητής
Μόνιμο Προσωπικό

Γιακουμή Σοφία

Posted on

1993 – 1997, Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς 7,3. Τίτλος πτυχιακής εργασίας: «Αναπαραγωγή του Carassius auratus σε συνθήκες αιχμαλωσίας», Βαθμός: Άριστα. Game & Wildlife Conservation Trust, Πιστοποίηση χρήσης συσκευής ηλεκτραλιείας για τις ιχθυολογικές δειγματοληψίες πεδίου (Intermidiate Level Elecrtic Fishing, with Credit).

Ιχθυολόγος
Ομάδα Έργου

Μασούρας Ανδρέας

Posted on

Πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004-2010) Μεταπτυχιακό στην «Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2011-2014) Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2019 – Σήμερα)