Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Βαβαλίδης Θεοχάρης

Ιχθυοπανίδα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76393

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας, Τμήμα Τεχνολογίας – Ινστιτούτο Γεωργίας Μεσολογγίου, Ελλάδα. (1999-2003)
  • Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα. (2004-2009)
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα. (2010 -2011)
  • Διδακτορικός υποψήφιος στη βιοφατρία της διατήρησης των ψαριών γλυκού νερού, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., Α.Π.Θ. (Από το 2017)

Δημοσιεύσεις