Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Βαρδάκας Λεωνίδας

Ιχθυοπανίδα

Τηλέφωνο:

+30-22910-

Fax:

+30-22910-419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Υδατοκαλλιεργειών και Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Αγροτικής Τεχνολογίας, Τομέας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Ηγουμενίτσα (2001-2006)
  • Μεταπτυχιακό στη διαχείριση παράκτιων ζωνών, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος (2007-2009)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος (2010-2017)

Δημοσιεύσεις

  • Smeti E., von Schiller D., Karaouzas I., Laschou S., Vardakas L., Sabater S., Tornés E., Monllor-Alcaraz LS., Guillem-Argiles N., Martinez E., Barceló D., López de Alda M., Kalogianni E., Elosegi A., Skoulikidis N. 2018 Multiple stressor effects on biodiversity and ecosystem functioning in a Mediterranean temporary river. Science of The Total Environment 08/2018; 647., DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.08.105et al. [IF: 4.900]
  • Galia T., Škarpich V., Tichavský R., Vardakas L., K. Šilhán. 2018. Longitudinal distribution and parameters of large wood in a Mediterranean ephemeral stream. [IF: 2.958]
  • Karaouzas I., Smeti E., Vourka A., Vardakas L., Mentzafou A., Tornés E., Sabater S., Muñoz I., Skoulikidis N.Th, Kalogianni E. 2018. Assessing the ecological effects of water stress and pollution in a temporary river – implications for water management. Science of the Total Environment. [IF: 4.900]