Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Βούρκα Κατερίνα

Βενθικά Μακροασπόνδυλα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76335

Fax:

+30-22910- 76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας – Ειδίκευση στη «Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Περιβάλλον», Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009)
  • Μεταπτυχιακό στην Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, από τις Σχολές Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011)

Δημοσιεύσεις

  • Karaouzas, I., Theodoropoulos C., Vourka A., Gritzalis K., Skoulikidis N.Th. (2019). Stream invertebrate communities are primarily shaped by hydrological factors and ultimately fine-tuned by local habitat conditions. Science of the Total Environment, (in press).
  • Karaouzas, I., Smeti E., Vourka A., Vardakas L., Mentzafou A., Tornés E., Sabater S., Muñoz I., Skoulikidis N.Th. & Kalogianni Ε. (2018). Assessing the ecological effects of water stress and pollution in a temporary river – Implications for water management. Science of the Total Environment, 618: 1591–1604.