Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Γκρίτζαλης Κωνσταντίνος

Βενθικά Μακροασπόνδυλα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76394

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Διδακτορικό στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγική και Ψυχολογία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοσιεύσεις

  • Solà E, Sluys R, Gritzalis K, Riutort M (2013) Fluvial basin history in the northeastern Mediterranean Region underlies dispersal and speciation patterns in the genus Dugesia (Platyhelminthes, Tricladida, Dugesiidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 66:877-888
  • Gritzalis K, Karamanou M, Tsoukalas G, Laios K, Androutsos G (2013) La Contribution de l’éminent médecin Emmanouel Mandalakis au dévelopment de l’hydrothérapie et de la climatothérapie en Grèce moderne. Archives of the Balkan Medical Union 48:225-228