Δειγματοληψίες πεδίου, άνοιξη του 2022

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από τους σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε το δίκτυο δειγματοληψίας εδώ. Ορισμένα από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται εδώ