Δειγματοληψίες πεδίου, καλοκαίρι του 2018

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από 200 σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε φωτογραφίες από τις περιοχές έρευνας: