Δειγματοληψίες πεδίου, καλοκαίρι του 2021

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από τους σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε το δίκτυο δειγματοληψίας εδώ. Ορισμένα από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται εδώ