Δειγματοληψίες πεδίου, χειμώνας του 2020

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από 159 σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες των περιοχών έρευνας.