Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Δημητρίου Ηλίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Τηλέφωνο:

+30-22910-76389

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991-1996)
  • Μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο (1998-1999)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000-2005)

Δημοσιεύσεις

  • Mentzafou, A, & Dimitriou, E (2019). Nitrogen loading and natural pressures on the water quality of a shallow Mediterranean lake. Science of The Total Environment, 646, 134-143
  • Stamou, A, Polydera, A, Papadonikolaki, G, Martínez-Capel, F, & … (2018). Determination of environmental flows in rivers using an integrated hydrological-hydrodynamic-habitat modelling approach. Journal of environmental management, 209, 273-285