Ερμίτσας Ποταμός, εποπτικός σταθμός PANAITOL, Ιούλιος 2018

Κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία θέασης του χάρτη. Ενώ κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να μεταφέρεται στον άξονα Χ.

Τοποθεσία

Ερμίτσας Ποταμός, Δυτ. Στερεά Ελλάδα, εποπτικός σταθμός PANAITOL.