Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Ζόγκαρης Σταμάτης

Ιχθυοπανίδα

Τηλέφωνο:

+30-2291-76393

Fax:

+30-2291-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Γεωγραφίας (κύριο) και Βιολογίας (δευτερεύον), Τμήμα Περιβάλλοντος, Γεωγραφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Simon Fraser, Καναδάς (1989-1995)
  • MSc στην Οικολογία-Θεωρία και Τεχνικές, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ουαλίας – Bangor, Ηνωμένο Βασίλειο (2000-2001)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Φυσικών Πόρων, Σχολή Φυσικών Πόρων και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο, Ελλάδα (2003-2009)

Δημοσιεύσεις

  • Vanhove M, Economou A, Zogaris S, Giakoumi S, Zanella D, Volckaert F, Huyse T (2013) The Gyrodactylus (Monogenea, Gyrodactylidae) parasite fauna of freshwater sand gobies (Teleostei, Gobioidei) in their centre of endemism, with description of seven new species. Parasitology Research (in press)
  • Zogaris S, Maclaine J, Koutsikos N, Chatzinikolaou Y (2013) Does the River Blenny Salaria fluviatilis (Asso, 1801) still survive on the Mediterranean island of Cyprus? Journal of Natural History (in press)
  • Dimitriou E, Mentzafou A, Zogaris S, Tzortziou M, Gritzalis K, Karaouzas I, Nikolaidis Ch (2012) Assessing the environmental status and identifying the dominant pressures of a trans-boundary river catchment, to facilitate efficient management and mitigation practices. Environmental Earth Sciences 66:1839-1852