Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Βενθικά Μακροασπόνδυλα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76395

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001-2005)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικολογία, Διαχείριση & Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2006-2008)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εκτίμηση της Οικολογικής Παροχής – Οικοϋδραυλική, Μαθηματική Προσομοίωση Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς – Ενδιαιτήματος Βενθικών Μακροασπονδύλων σε Ποταμούς, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2015-σήμερα).

Δημοσιεύσεις

  • Theodoropoulos C., Skoulikidis N., Stamou A., Dimitriou E., 2018. Spatiotemporal variation in benthic-invertebrates-based physical habitat modelling: Can we use generic instead of local and season-specific habitat suitability criteria? Water 10, 1508. doi:10.3390/w10111508.
  • Theodoropoulos C., Georgalas S., Mamassis N., Stamou A., Rutschmann P. and Skoulikidis N., 2018. Comparing environmental flow scenarios from hydrological methods, legislation guidelines and hydrodynamic habitat models downstream of the Marathon Dam (Attica, Greece). Ecohydrology e2019. doi:10.1002/eco.2019.