Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Καλαντζή Ιωάννα

Τηλέφωνο:

+30 2810 337713

Σύντομο Βιογραφικό

  • Διδακτορικό στηνΘαλάσσια Χημεία και Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (Τίτλος διατριβής: Βαρέα μέταλλα και ιχθυοκαλλιέργειες: επιπτώσεις στο ίζημα, το βένθος και τα τους ιχθυοπληθυσμούς)
  • Μεταπτυχιακό στιςΠεριβαλλοντικές Επιστήμες, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα(Τίτλος: Μετα-ανάλυση των επιπτώσεων θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στο βενθικό περιβάλλον σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές)
  • ΠτυχίοΧημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Δημοσιεύσεις

  • Kalantzi I., Mylona K., Toncelli C., Bucheli T.D., Knauer K., Pergantis S.A., Pitta P., Tsiola A., Tsapakis M. (2019) Ecotoxicity of silver nanoparticles on plankton organisms: A review. Journal of Nanoparticles Research 21:65 DOI:10.1007/s11051-019-4504-7
  • Kalantzi I., Mylona K., Pergantis S.A., Coli A. Panopoulos S., Tsapakis M. (2019) Elemental distribution in the different tissues of broodstock from Greek hatcheries. Aquaculture 503:175-185 DOI:10.1016/j.aquaculture.2019.01.004