Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Καλογιάννη Ελένη

Ομάδα διαχείρισης έργου

Τηλέφωνο:

+30-22910-76390

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ζωολογία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)
  • MA στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006)

Δημοσιεύσεις

  • Karaouzas I.,  E. Smeti, A. Vourka, L. Vardakas,  A. Mentzafou, E. Tornés,  S. Sabater,  I. Muñoz, N.Th. Skoulikidis & E. Kalogianni (2017). Assessing the ecological effects of water stress and pollution in a temporary river – Implications for water management. Science of the Total Environment (2017), https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.323 (I.P. 2016: 4.900).