Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Καπάκος Ιωάννης

Ιχθυοπανίδα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76391

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας. Τμήμα Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας. (1997-2001)
  • Πτυχίο Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίας. (2004-2014)
  • Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (AUA). (2017)

Δημοσιεύσεις

  • Leris I., Kalogianni E., Tsangaris C., Smeti E., Laschou S., Anastasopoulou E., Vardakas L., Kapakos Y., & Skoulikidis N.T., 2018. Acute and sub-chronic toxicity bioassays of Olive Mill Wastewater on the Eastern mosquitofish Gambusia holbrooki. Submitted to Ecotoxicology and Environmental Safety.
  • Kapakos Y., Karaouzas I., 2018. Contribution to the knowledge of Atyidae and Palaemonidae (Crustacea: Decapoda) of Greece. Zootaxa (under review)