Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Καραούζας Ιωάννης

Βενθικά Μακροασπόνδυλα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76439

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Φαρμακευτικής και Βιομοριακών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Brighton, Ηνωμένο Βασίλειο (1997-2001)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Περιβαλλοντικής Ρύπανσης, Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Brunel, Ηνωμένο Βασίλειο (2001-2002)
  • Διδακτορικό στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007-2011)

Δημοσιεύσεις

  • Karaouzas I., Smeti E., Vourka A., Vardakas L., Mentzafou A., Tornés  E., Sabater S., Munoz I., Skoulikidis N.Th, Kalogianni E. (2018). Assessing the ecological effects of water stress and pollution in a temporary river – implications for water management. Science of the Total Environment 618, 1591–1604. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.323
  • Karaouzas I. (2018). The larvae of three Greek species of Hydropsyche (Trichoptera: Hydropsychidae) and key for larvae of known Aegean Hydropsyche species. Zootaxa 4382 (2): 381–392.