Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Κατωπόδης Γιώργος Δ.

Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος Μελετητής

Τηλέφωνο:

+30 22910 76422

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο: Ε.Κ.Π.Α., Γεωλογικό Τμήμα, 1974-1980
  • Μελετητικά πτυχία: Κατηγορία 20 (Γεωλογικές Μελέτες) – Τάξη Γ’  (1993), Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) – Τάξη Β’  (1999), Αριθμός Μητρώου:  5107

Δημοσιεύσεις

  • Stournaras, G.,Alexopoulos, Α., Valadaki, C.,Plessas, S., Katopodis, G. (1997): «Geological environment data processing using G.I.S. in areas proposed for urban development, Argolis, Greece». International Symposium on Engineering Geology and the Environment, IAEG, Athens, June 1997
  • Stournaras, G., Alexopoulos, Α., Valadaki, C., Alexiadou, Ch., Katopodis, G., Plessas, S., Panagopoulos, Α. (1997): «An environment geology integrated G.I.S.Application in urban planning in Corinth area (Greece». International Symposium on Engineering Geology and the Environment, IAEG Athens, June 1997