Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Κοντογιάννης Χαρίλαος

Τηλέφωνο:

+30 2291076385

Fax:

+30 2291076347

Σύντομο Βιογραφικό

  • 1983 Πτύχιο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυσικής.
  • 1988 Μεταπτυχιακό (MS). Πανεπιστήµιο Rhode Island ΗΠΑ. ‘Ο ρόλος του πεδίου πίεσης στο ισοζύγιο ορµής (δυναµική) και ενέργειας στο Ρεύµα του Κόλπου (Gulf Stream)’.
  • 1992 ∆ιδακτορικό (PhD) Πανεπιστήµιο Rhode Island ΗΠΑ ‘Μεταβλητότητα της διαδροµής του Ρεύµατος του Κόλπου (Gulf Stream) µεταξύ 74ο∆ και 70ο∆: Παρατηρήσεις και ηµιγεωστροφικές προσοµοιώσεις βαροκλινικών/βαροτροπικών ασταθειών’

Δημοσιεύσεις

  • Zeri, C., H. Kontoyiannis, A., Giannakourou, 2009. Distributions, fluxes and bacterial consumption of total organic carbon in a populated Mediterranean Gulf. Continental Shelf Research, V29, issue                 7, Apr. 2009.
  • Kazmin, A., A. Zatsepin, H. Kontoyiannis, 2009. Comparative analysis of the long-term variability of winter surface temperature in the Black and Aegean Seas during 1982-2004 associated with the large-scale atmospheric forcing. International Journal of Climatology, 30, 1349-1359, DOI:10.1002.
  • Kontoyiannis H. 2010. Observations on the circulation of Saronikos Gulf: A Mediterranean embayment sea-border of Athens/Greece. Journal of Geophysical Research. VOL. 115, C06029, 23 PP., 2010 doi:10.1029/2008JC005026.