Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Λάσχου Σοφία

Υδροχημεία

Τηλέφωνο:

+30-22910-76396

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-1996)
  • Μερταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2010)

Δημοσιεύσεις

  • Skoulikidis N., Y. Amaxidis, I. Bertahas, S. Laschou & K. Gritzalis (2006). Analysis of factors driving stream water composition and synthesis of management tools – A case study on small/medium Greek catchments. The Science of the Total Environment, 362: 205-241.
  • Bertahas I., Dimitriou E., Karaouzas I., Laschou S. & Zacharias I. (2006). Climate change and agricultural pollution effects on the trophic status of a Mediterranean lake. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 342 (4): 349-359.