Μακροπόταμος ποταμός, επιχειρησιακός σταθμός PASSOS, Μάιος 2019

Κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία θέασης του χάρτη. Ενώ κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να μεταφέρεται στον άξονα Χ.

Τοποθεσία

Μακροπόταμος ποταμός, θράκη, επιχειρησιακός σταθμός Passos