Μακροπόταμος ποταμός, επιχειρησιακός σταθμός PASSOS

Κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία θέασης του χάρτη. Ενώ κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να μεταφέρεται στον άξονα Χ.

Τοποθεσία

Μακροπόταμος ποταμός, Θράκη, επιχειρισιακός σταθμός PASSOS.