Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Τσαπάκης Μανώλης

Τηλέφωνο:

2810337828

Σύντομο Βιογραφικό

  • 1989-1993. Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Βαθµός πτυχίου 7.54 (Λίαν Καλώς).
  • 1998-2003. ∆ιδακτορική διατριβή στη περιβαλλοντική Χηµεία. Πανεπιστήµιο Kρήτης (Τµήµα Χηµείας), Tίτλος: «Μελέτη των ατµοσφαιρικών φυσικοχηµικών διεργασιών & διεργασιών µεταφοράς που καθορίζουν το ισοζύγιο των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου».

Δημοσιεύσεις

  • Simboura, N., Pavlidou, A., Bald, J., Tsapakis, M., Pagou, K., Zeri, Ch., Androni, A., Panayotidis, P., (2016) Response of ecological indicators to nutrient and chemical contaminant stressors in eastern Mediterranean coastal waters. Ecological Indicators, 2016, in press.
  • Toncelli, C., Mylona, K., Tsapakis, M., Pergantis, S.A (2016). Flow Injection with On-line Dilution and Single Particle Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry for Monitoring Silver Nanoparticles in Seawater and in Marine Microorganisms. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2016, DOI: 10.1039/c6ja00011h.