Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Μαρκογιάννη Βασιλική

Τηλεπισκόπιση - GIS

Τηλέφωνο:

+30-22910-76349

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2002-2007)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο “Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους”, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), (2008-2010)
  • Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΓΠΑ) με θέμα “ΓΣΠ (GIS), Τηλεπισκόπηση και χωρική ανάλυση για την παρακολούθηση της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων”, (2012-σήμερα)

Δημοσιεύσεις

  • Ioanna Varkitzi, Vassiliki Markogianni, Maria Pantazi, Kalliopi Pagou, Alexandra Pavlidou and Elias Dimitriou (2018). Effect of river inputs on environmental status and potentially harmful phytoplankton in a coastal area of eastern Mediterranean (Maliakos Gulf, Greece). Mediterranean Marine Science, [S.l.], p. 326-343. ISSN 1791-6763, doi:http://dx.doi.org/10.12681/mms.14591.
  • Vassiliki Markogianni, Dionissios Kalivas, George P. Petropoulos, Elias Dimitriou (2018). An Appraisal of the Potential of Landsat 8 in Estimating Chlorophyll-a, Ammonium Concentrations and Other Water Quality Indicators. Remote Sens.  10(7), 1018; doi:3390/rs10071018.