Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Μπαρμπιέρι Ρομπέρτα

Ιχθυοπανίδα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76392

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Ferrara, Ιταλία (1979-1984)
  • Μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (1989-1992)

Δημοσιεύσεις

  • Geiger M.F., Herder F., Monaghan M.T., Almada V., Barbieri R., Bariche M., Berrebi P., Bohlen J., Casal-Lopez M., Delmastro G.B., Denys G.P.J., Dettai A., Doadrio I., Kalogianni E., Kärst H., Kottelat M., Kovačić M., Laporte M., Lorenzoni M., Marčić Z., Özuluğ M., Perdices A., Perea S., Persat H., Porcelotti S., Puzzi C., Robalo J., Šanda R., Schneider M., Šlechtová V., Stoumboudi M., Walter S., Freyhof J. (2014). Spatial heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot affects barcoding accuracy of its freshwater fishes. Molecular Ecology Resources DOI:10.1111/1755-0998.12257