Μπόσπος ποταμός, επιχειρησιακός σταθμός VOZVOZ, Οκτώβριος 2021

Κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία θέασης του χάρτη. Ενώ κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να μεταφέρεται στον άξονα Χ.

Τοποθεσία

Μπόσπος ποταμός, Θράκη, επιχειρησιακός σταθμός VOZVOZ