Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Οικονόμου Ανθή

Ιχθυοπανίδα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76439

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005-2010)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικολογία γλυκών υδάτων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011-2016)

Δημοσιεύσεις

  • Oikonomou A., Leprieur F. and Leonardos I., 2018. Ecomorphological diversity of freshwater fishes as a tool for conservation priority setting: a case study from a Balkan hotspot. Environmental biology of fishes, 101, 1121-1136.
  • Anastasiadou Ch., Daliri M., Oikonomou A. and Völlestad AL. 2017. Length weight relationships, relative weight and relative condition factor of three freshwater shrimps from Greece. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 5, 403-406.