Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Πάγκου Καλλιόπη Α.

Σύντομο Βιογραφικό

Ερευνητική δραστηριότητα:

Οικολογία και φυσιολογία θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, Οικοσυστήµατα που έχουν υποστεί διατάραξη από ανθρώπινες δραστηριότητες – Ευτροφισµός – Τοξικό φυτοπλαγκτό, Πρωτογενής παραγωγή, βιολογικές διεργασίες, ροή άνθρακα, Καλλιέργειες τοξικού φυτοπλαγκτού για τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή του στο πεδίο και στο εργαστήριο και για βιοτεχνολογικές εφαρµογές (ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού αισθητήρα για την ανίχνευση φυτοπλαγκτονικών τοξινών), Μελέτη κύστεων δινοµαστιγωτών, Συστηµατική θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, Εφαρµογή στατιστικών µεθόδων.

Δημοσιεύσεις

  • Ignatiades L., Pagou K. & A. Vassiliou (1986). Long term response of six diatom species to eutrophication. Oceanologica Acta, 9(4): 449-456.
  • Pagou K. & L. Ignatiades (1988). Phytoplankton seasonality patterns in eutrophic marine coastal waters. Biological Oceanography, 5: 229-241.
  • Pagou K. (1990). Eutrophication problems in Greece. Water Pollution Research Reports, 16:97-114.