Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Παπαδάκη Χριστίνα

Υδρολογία

Τηλέφωνο:

+30-22910-76349

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Γεωπονικού Μηχανικού (πενταετής φοίτηση), Τμήμα Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2008)
  • Μεταπτυχιακό στο Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2008-2010)
  • Διδακτορικό στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013-2017)

Δημοσιεύσεις

  • Papaioannou, G., Papadaki, Ch., Dimitriou, E. (2019) Assessing Weighted Usable Area Sensitivity Using UAV and 2D Hydraulic Modelling, Ecohydrology, doi: 10.1002/eco.2182
  • Τheodoropoulos, C., Papadaki, Ch., Vardakas, L., Dimitriou, E., Kalogianni, E., Skoulikidis, N. (2019) Conceptualization and pilot application of a model-based environmental flow assessment adapted for intermittent rivers, Aquatic Sciences. 81: 10. https://doi.org/10.1007/s00027-018-0605-0
  • Papadaki, Ch., Soulis, K., Ntoanidis, L., Zogaris S., Dercas N., Dimitriou E. 2017. Comparative Assessment of Environmental Flow Estimation Methods in a Mediterranean Mountain River, Environmental Management. doi:10.1007/s00267-017-0878-4