Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Παπαιωάννου Γεώργιος

Υδρολογία

Τηλέφωνο:

+30-22910-76349

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ειδίκευση: Δασική και υδατοβιομηχανία) (2001-2006)
  • Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ειδίκευση: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδάτων με Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και GIS) (2006-2008)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδίκευση: Υδρολογία και Υδατικοί Πόροι, Ανάλυση πλημμυρών πλημμύρας και ανάλυση χαρτογράφησης) (2008-2017)

Δημοσιεύσεις

  • Papaioannou, G., Efstratiadis, A., Vasiliades, L., Loukas, A., Papalexiou, S.M., Koukouvinos, A., Tsoukalas, I. & Kossieris, P. 2018, An operational method for Flood Directive implementation in ungauged urban areas, Hydrology, 5(2):24, doi:10.3390/hydrology5020024
  • Papaioannou, G., Loukas, A., Vasiliades, L. & Aronica, G. T. 2017, Sensitivity analysis of a probabilistic flood inundation mapping framework for ungauged catchments, European Water, 60, 9-16.