Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Πατσουράκου Κατερίνα

Οικονομική Διαχείριση έργου

Τηλέφωνο:

+30-22910-76422

Σύντομο Βιογραφικό

Έχει παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Loughborough για παρουσιάσεις σε συνέδρια, τεχνικές συνεντεύξεων, συλλογή δεδομένων, προηγμένες ερευνητικές δεξιότητες – ιδιαίτερα για ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.