Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Παυλίδου Αλεξάνδρα

Σύντομο Βιογραφικό

Η ∆ρ. Αλεξάνδρα Παυλίδου εργάζεται στο Ι.Ω. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. από το 1994. Από το 2006 είναι εντεταλµένη ερευνήτρια και από το 2012 Κύρια Ερευνήτρια.

Δημοσιεύσεις

  • Simboura, N., Pavidou, A., Bald., J., Tsapakis, M., Zeri, Ch., Androni, A., Panayiotidis, P., (2016). Response of ecological indices to nutrient and chemical contaminant strss factors in Eastern Mediterranean coastal waters. Ecological Indicators, article accepted, in press.
  • Alygizakis N.A., Gago-Ferrero P., Borova V.L., Pavlidou A., Hatzianestis I., Thomaidis N., (2016). Occurrence and spatial distribution of 158 pharmaceuticals, drugs of abuse and related metabolites in offshore seawater, Science of The Total Environment,541: 1097-1105.