Ποιότητα φυσικοχημικών παραμέτρων για τα ποτάμια ΥΣ

Στους παρακάτω χάρτες φαίνεται η ποιότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων για τα έτη 2018 – 2020, για κάθε μια περίοδο δειγματοληψίας (χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι). Η τιμή του δείκτη ποιότητας φυσικοχημικών παραμέτρων κυμαίνεται από 1 – 4+ και ανάλογα με την τιμή της η ποιότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλή, καλή, μέτρια, ελλιπής ή κακή όπως φαίνεται παρακάτω: