Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Σκουλικίδης Νικόλαος

Υδροχημεία

Τηλέφωνο:

+30-22910-76394

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1977-1982)
  • Διδακτορικό στο Τμήμα Βιογεωχημικής, Ινστιτούτο Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας, Πανεπιστήμιο Αμβούργου (1983-1989)

Δημοσιεύσεις

  • Skoulikidis Ν. (2009). The environmental state of rivers in the Balkans – a review within the DPSIR framework. The Science of the Total Environment 407:2501-2516.
  • Skoulikidis N., Y. Amaxidis (2009). Origin and dynamics of dissolved and particulate nutrients in a minimally disturbed Mediterranean river with intermittent flow. Journal of Hydrology, 37: 218–229.