Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Σμέτη Ευαγγελία

Διάτομα

Τηλέφωνο:

+30-22910-76349

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (2000-2006),
  • Μεταπτυχιακό στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, κοινό δίπλωμα μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελλάδα και Πανεπιστήμιο Montpellier 2, Γαλλία (2008-2010),
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα Υδατικών Μετακοινοτήτων , Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα (2010-2014)

Δημοσιεύσεις

  • Smeti, E., von Schiller, I. Karaouzas, S. Laschou, L. Vardakas, S. Sabater, E. Tornés, L. S. Monllor-Alcaraz, N. Guillem-Argiles, E. Martinez, D. Barceló, M. López de Alda, E. Kalogianni, A. Elosegi, N. Skoulikidis, 2019. Multiple stressor effects on biodiversity and ecosystem functioning in a Mediterranean temporary river. Science of the Total Environment, 647: 1179-1187
  • Milačič, R., T. Zuliani, J. Vidmar, M. Bergant, E. Kalogianni, E. Smeti, N. Skoulikidis, J. Ščančar, 2019. Potentially toxic elements in water, sediments and fish of the Evrotas River under variable water discharges. Science of The Total Environment, 648: 1087-1096