Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Ρεϊζοπούλου Σοφία

Σύντομο Βιογραφικό

  • 1990: Πτυχίο Βιολογίας, Univ. degli Studi di Ferrara, Ιταλία.
  • 1997: ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, Παν/µιο Αθηνών, Τοµέας Ζωολογίας Θαλασσίας Βιολογίας.

Δημοσιεύσεις

  • Reizopoulou, S., M.Thessalou-Legaki, Nikolaidou A., 1996. “Assessment of disturbance in Mediterranean lagoons: an evaluation of methods”. Marine Biology, 125:189-197.
  • Reizopoulou, S., K. Kormas, Nicolaidou A., 1998. “Factors affecting benthic biodiversity in five coastal brackish water lagoons of Amvrakikos Gulf, Hellas”. Rap. Comm. Int. Mer. Medit., 35:580-581.