Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Στεφανίδης Κωνσταντίνος

Υδρομορφολογία

Τηλέφωνο:

+30-22910-76439

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1999-2003)
  • Μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική βιολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2003-2005)
  • Διδακτορικό στην Λιμνολογία-Οικολογία γλυκού νερού, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005-2011)

Δημοσιεύσεις

  • Hadjisolomou E., Stefanidis, G. Papatheodorou, E. Papastergiadou (2018). Assessment of the Eutrophication-Related Environmental Parameters in Two Mediterranean Lakes by Integrating Statistical Techniques and Self-Organizing Maps. International Journal of Environmental Research and Public Health 15: article number 547
  • Stefanidis K., Y. Panagopoulos & M. Mimikou (2018). Response of a multi-stressed Mediterranean river to future climate and socio-economic scenarios. Science of the Total Environment 627: 756-769