Μόνιμο ΠροσωπικόΟμάδα Έργου

Στουμπούδη Μαρία

Ομάδα Διαχείρησης Έργου

Τηλέφωνο:

+30-22910-76392

Fax:

+30-22910-76419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991), με διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ζωολογίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου (Ιερουσαλήμ, Ισραήλ) με υποτροφίες

Δημοσιεύσεις

  • Geiger M.F., Herder F., Monaghan M.T., Almada V., Barbieri R., Bariche M., Berrebi P., Bohlen J., Casal-Lopez M., Delmastro G.B., Denys G.P.J., Dettai A., Doadrio I., Kalogianni E., Kärst H., Kottelat M., Kovačić M., Laporte M., Lorenzoni M., Marčić Z., Özuluğ M., Perdices A., Perea S., Persat H., Porcelotti S., Puzzi C., Robalo J., Šanda R., Schneider M., Šlechtová V., Stoumboudi M., Walter S., Freyhof J. (2014). Spatial heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot affects barcoding accuracy of its freshwater fishes. Molecular Ecology Resources DOI:10.1111/1755-0998.12257