Στρυμόνας ποταμός, επιχειρησιακός σταθμός ZEVGO, Ιούλιος 2020

Κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία θέασης του χάρτη. Ενώ κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να μεταφέρεται στον άξονα Χ.

Τοποθεσία

Στρυμόνας ποταμός, Ανατόλ. Μακεδονία , Επιχειρησιακός σταθμός ZEVGO.