Φονιάς ποταμός, Εποπτικός σταθμός FONIAS_DS, Άυγουστος 2018

Κρατώντας πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία θέασης του χάρτη. Ενώ κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να μεταφέρεται στον άξονα Χ.

Τοποθεσία

Φονιάς ποταμός, Σαμοθράκη, Βόρειο Αιγαίο, εποπτικός σταθμός FONIAS DS