Ομάδα ΈργουΣυνεργαζόμενο Προσωπικό

Φυτιλής Κωνσταντίνος

Ιχθυοπανίδα - Βενθική Οικολογία

Τηλέφωνο:

+30-22910 76457

Fax:

+30-2291076419

Σύντομο Βιογραφικό

  • Πτυχίο (BSc) από το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (2011)
  • Integrated Master από το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (2011)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος (MSc) από το ΔΠΜΣ «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» των Τμημάτων Γεωλογίας, Βιολογίας και Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (2014)
  • Διδάκτορας του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (2022)

Δημοσιεύσεις

  1. Karaouzas, I., Leris, I., Kapakos, Y., Kalaitzakis, N., Fytilis, K., Kouraklis, P., & Kalogianni, E. (2022). In search of the unexpected: the first finding of an islandic population of the noble crayfish Astacus astacus in Greece redefines its distribution. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, (423), 1. https://doi.org/10.1051/kmae/2021039
  2. Konstantinos, Fytilis. “Linear programming in agriculture using the solver tool of excel.” International Journal of Scientific & Technology Research, Vol 11, issue 01, pp. 73-76, January 2022. DOI: 10.6084/m9.figshare.20456631
  3. Fytilis, K., Semos, A. “ Crop management by linear programming. A literature review.” International Journal of Innovation Scientific Research and Review, 04, Issue, 02, pp.2364-2366, February 2022. DOI: 10.6084/m9.figshare.20466030
  4. Fytilis, K. “Using Geographic Information System (G.I.S.) in water management”. International Journal of Current Advanced Research, Vol. 11, Issue, 02 (A), pp. 196-198, February 2022. DOI: 10.24327/ijcar.2022
  5. Fytilis, K., Palatos, E. (2022). Study of Ichthyofauna: Fishes in the Enipeas River’s Catchment Area, Central Macedonia, Greece. Journal of Sustainability and Environmental Management, 1(2), 73-76. https://doi.org/10.3126/josem.v1i2.45335
  6. Fytilis, K., Kontogeorgos, A., Michailidis, A., & Semos, A. (2022). Crop structure optimisation for maximising yield within environmental constraints in a rural area. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, 8(2), 200-217. DOI: 1504/IJSAMI.2022.10047564