Ομάδα Έργου

Λάρδη Πολυτίμη-Ιόλη

Posted on

Πτυχίο Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2003-2011) Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία, Εθνικό και Καποδιστριακό […]

Φυτοβένθος
Ομάδα Έργου

Παππάς Βασίλης

Posted on

Είναι απόφοιτος της σχολής «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Έχει περίπου 9 χρόνια εμπειρία στα λογιστήρια […]

Οικονομική Διαχείριση Έργου
Ομάδα Έργου

Γερακάρης Βασίλειος

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας (Κλάδος Βιολογικής Ωκεανογραφίας), Σχολή Θετικών Επιστημών, […]

Φυτοβένθος
Ομάδα Έργου

Μασούρας Ανδρέας

Posted on

Πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004-2010) Μεταπτυχιακό στην «Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» Τμήμα Βιολογίας, […]

Ομάδα Έργου

Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2007-2013) Μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  […]

Φυτοπλαγκτόν
Ομάδα Έργου

Κατσόγιαννου Ιωάννα

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (UOI), Ελλάδα (2002-2007) Μεταπτυχιακό στην Ενέργεια και Περιβαλλοντική Διαχείριση, Πανεπιστήμιο Πειραιά & ΕΜΠ, Ελλάδα […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Χαμόγλου Μαρία

Posted on

Πτυχίο Ιχθυολογίας στην Σχολής Τεχνολόγων Ιχθυολόγων , Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου (2002) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος (2013). Τμήμα Ιχθυολογίας […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Στεφανίδης Κωνσταντίνος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1999-2003) Μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική βιολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2003-2005) Διδακτορικό στην Λιμνολογία-Οικολογία γλυκού νερού, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005-2011)

Υδρομορφολογία
Ομάδα Έργου

Σμέτη Ευαγγελία

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (2000-2006), Μεταπτυχιακό στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, κοινό δίπλωμα μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελλάδα και Πανεπιστήμιο […]

Διάτομα
Ομάδα Έργου

Πατσουράκου Κατερίνα

Posted on

Έχει παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Loughborough για παρουσιάσεις σε συνέδρια, τεχνικές συνεντεύξεων, συλλογή δεδομένων, προηγμένες ερευνητικές δεξιότητες – ιδιαίτερα για […]

Οικονομική Διαχείριση έργου
Ομάδα Έργου

Παπαιωάννου Γεώργιος

Posted on

Πτυχίο Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ειδίκευση: Δασική και υδατοβιομηχανία) (2001-2006) Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Διαχείριση Περιβάλλοντος και […]

Υδρολογία
Ομάδα Έργου

Παναγιώτου Αιμιλία

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδροβιολογία και Υδατοκάλλιεργειες, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2014) Υποψήφια […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Οικονόμου Ανθή

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005-2010) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικολογία γλυκών υδάτων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011-2016)

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Ντάκης Αλέξανδρος

Posted on

Πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, των Θαλάσσιων Επιστημών (2002-2007). Μεταπτυχιακό Βιολογική Γεωργία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, της Χημείας […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Μαρκογιάννη Βασιλική

Posted on

Πτυχίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2002-2007) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο “Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους”, Τμήμα Αξιοποίησης […]

Τηλεπισκόπιση - GIS
Ομάδα Έργου

Λέρης Ιωάννης

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας: Πανεπιστήμιο Κρήτης (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Πόρων: Πανεπιστήμιο Κρήτης (2006-2008) Διδακτορικό πάνω στην Συμπεριφορική […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Λάτσιου Άννα

Posted on

Πτυχίο Ιχθυοκομίας -Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας, Ηγουμενίτσα (2003-2007) Μεταπτυχιακό στην Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Λάμπρη Πέννυ

Posted on

Πτυχίο Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Βιολογίας (2004-2010) Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του St Andrews, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Λάμπου Αναστασία

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2006-2010) Μεταπτυχιακό στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών “Οικολογική ποιότητα και διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού”, Σχολή […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Κωνσταντινίδου Άννα

Posted on

Πτυχίο στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα (1999-2005) Μεταπτυχιακό στη Ναυτική Τεχνολογία & Επιστήμη. Σχολή Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανικής, […]

Βάσεις δεδομένων
Ομάδα Έργου

Κούτσικος Νικόλαος

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο ανάπτυξη με ειδίκευση στην περιβαλλοντική […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Κομματάς Δημήτρης

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο ανάπτυξη ειδικευμένη στην περιβαλλοντική διαχείριση, […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Καπετανάκη Ναταλία

Posted on

Πτυχίο Χημικών Μηχανικών: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) (2004-2010) Μεταπτυχιακό στη Χημική Ωκεανογραφία, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών […]

Υδροχημεία
Ομάδα Έργου

Καπάκος Ιωάννης

Posted on

Πτυχίο Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας. Τμήμα Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας. (1997-2001) Πτυχίο Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίας. (2004-2014) […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Καλαϊτζάκης Νεκτάριος

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001-2005) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικολογία, Διαχείριση & Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Βούρκα Κατερίνα

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας – Ειδίκευση στη «Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Περιβάλλον», Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009) Μεταπτυχιακό στην Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε […]

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Βαρδάκας Λεωνίδας

Posted on

Πτυχίο Υδατοκαλλιεργειών και Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Αγροτικής Τεχνολογίας, Τομέας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Ηγουμενίτσα (2001-2006) Μεταπτυχιακό στη διαχείριση παράκτιων ζωνών, […]

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Βαβαλίδης Θεοχάρης

Posted on

Πτυχίο Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας, Τμήμα Τεχνολογίας – Ινστιτούτο Γεωργίας Μεσολογγίου, Ελλάδα. (1999-2003) Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα. (2004-2009) […]

Ιχθυοπανίδα