Ομάδα Έργου

Λάρδη Πολυτίμη-Ιόλη

Posted on

Πτυχίο Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2003-2011) Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012-2014) Υποψήφια  Διδάκτωρ στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2017 – Σήμερα)

Φυτοβένθος
Ομάδα Έργου

Παππάς Βασίλης

Posted on

Είναι απόφοιτος της σχολής «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Έχει περίπου 9 χρόνια εμπειρία στα λογιστήρια των εταιριών Attica Group και Blue Star Ferries Ναυτιλιακή ΑΕ, όπου τα κύρια καθήκοντα του ήταν ο έλεγχος εξόδων, ο έλεγχος αποθεμάτων αποθηκών και καυσίμων των πλοίων, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος των πλοίων και […]

Οικονομική Διαχείριση Έργου
Ομάδα Έργου

Γερακάρης Βασίλειος

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας (Κλάδος Βιολογικής Ωκεανογραφίας), Σχολή Θετικών Επιστημών, Διατμηματικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2009) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Θαλάσσιας Οικολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010-2017)

Φυτοβένθος
Ομάδα Έργου

Κατωπόδης Γιώργος Δ.

Posted on

Πτυχίο: Ε.Κ.Π.Α., Γεωλογικό Τμήμα, 1974-1980 Μελετητικά πτυχία: Κατηγορία 20 (Γεωλογικές Μελέτες) – Τάξη Γ’  (1993), Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) – Τάξη Β’  (1999), Αριθμός Μητρώου:  5107

Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος Μελετητής
Ομάδα Έργου

Μασούρας Ανδρέας

Posted on

Πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004-2010) Μεταπτυχιακό στην «Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2011-2014) Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2019 – Σήμερα)

Ομάδα Έργου

Βάρλας Γιώργος

Posted on

B.Sc. Φυσικής (2005-2010), Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. M.Sc. στη Φυσική Περιβάλλοντος (2010-2012), Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ph.D. στην Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού και Μετεωρολογία (2012-2017), Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τίτλος Διατριβής: “Development of an integrated modeling system for simulating the air-ocean wave interactions”.

Ομάδα Έργου

Bray Laura

Posted on

Doctor of Philosophy 2013 – 2017 University of Plymouth, UK “Preparing for Offshore Wind Farms in the Mediterranean” Bsc (Hons) Marine Biology and Oceanography 2009 – 2013 University of Plymouth, UK 1 st Class Honours GCE Advanced Level 2006 – 2008 Havant College, UK GCSE Level 2004 – 2006 Chichester High School, UK

Ομάδα Έργου

Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2007-2013) Μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (2014-2017)

Φυτοπλαγκτόν
Ομάδα Έργου

Καλαντζή Ιωάννα

Posted on

Διδακτορικό στηνΘαλάσσια Χημεία και Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (Τίτλος διατριβής: Βαρέα μέταλλα και ιχθυοκαλλιέργειες: επιπτώσεις στο ίζημα, το βένθος και τα τους ιχθυοπληθυσμούς) Μεταπτυχιακό στιςΠεριβαλλοντικές Επιστήμες, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα(Τίτλος: Μετα-ανάλυση των επιπτώσεων θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στο βενθικό περιβάλλον σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές) ΠτυχίοΧημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου […]

Ομάδα Έργου

Κατσόγιαννου Ιωάννα

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (UOI), Ελλάδα (2002-2007) Μεταπτυχιακό στην Ενέργεια και Περιβαλλοντική Διαχείριση, Πανεπιστήμιο Πειραιά & ΕΜΠ, Ελλάδα (2009-2012) Διδακτορικό στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUA), (2013-σήμερα)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Χαμόγλου Μαρία

Posted on

Πτυχίο Ιχθυολογίας στην Σχολής Τεχνολόγων Ιχθυολόγων , Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου (2002) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος (2013). Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Στεφανίδης Κωνσταντίνος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1999-2003) Μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική βιολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2003-2005) Διδακτορικό στην Λιμνολογία-Οικολογία γλυκού νερού, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005-2011)

Υδρομορφολογία
Ομάδα Έργου

Σμέτη Ευαγγελία

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (2000-2006), Μεταπτυχιακό στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, κοινό δίπλωμα μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελλάδα και Πανεπιστήμιο Montpellier 2, Γαλλία (2008-2010), Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα Υδατικών Μετακοινοτήτων , Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα (2010-2014)

Διάτομα
Ομάδα Έργου

Πατσουράκου Κατερίνα

Posted on

Έχει παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Loughborough για παρουσιάσεις σε συνέδρια, τεχνικές συνεντεύξεων, συλλογή δεδομένων, προηγμένες ερευνητικές δεξιότητες – ιδιαίτερα για ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.

Οικονομική Διαχείριση έργου
Ομάδα Έργου

Παπαιωάννου Γεώργιος

Posted on

Πτυχίο Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ειδίκευση: Δασική και υδατοβιομηχανία) (2001-2006) Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ειδίκευση: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδάτων με Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και GIS) (2006-2008) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδίκευση: Υδρολογία και Υδατικοί Πόροι, Ανάλυση […]

Υδρολογία
Ομάδα Έργου

Παπαδάκη Χριστίνα

Posted on

Πτυχίο Γεωπονικού Μηχανικού (πενταετής φοίτηση), Τμήμα Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2008) Μεταπτυχιακό στο Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2008-2010) Διδακτορικό στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013-2017)

Υδρολογία
Ομάδα Έργου

Παναγιώτου Αιμιλία

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδροβιολογία και Υδατοκάλλιεργειες, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2014) Υποψήφια Διδάκτωρ, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2018 – σήμερα)

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Οικονόμου Ανθή

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005-2010) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικολογία γλυκών υδάτων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011-2016)

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Ντάκης Αλέξανδρος

Posted on

Πτυχίο στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, των Θαλάσσιων Επιστημών (2002-2007). Μεταπτυχιακό Βιολογική Γεωργία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, της Χημείας (2009-2011).

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Μεντζαφού Αγγελική

Posted on

Πτυχίο Γεωλογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ειδίκευση: Δυναμική, Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία) (1997-2002) Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ειδίκευση: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων) (2002-2004) Υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών Επιστημών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2018-σήμερα)

Υδρολογία
Ομάδα Έργου

Μαρκογιάννη Βασιλική

Posted on

Πτυχίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2002-2007) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο “Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους”, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), (2008-2010) Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΓΠΑ) με θέμα “ΓΣΠ (GIS), Τηλεπισκόπηση και χωρική ανάλυση για την παρακολούθηση της […]

Τηλεπισκόπιση - GIS
Ομάδα Έργου

Λέρης Ιωάννης

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας: Πανεπιστήμιο Κρήτης (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Πόρων: Πανεπιστήμιο Κρήτης (2006-2008) Διδακτορικό πάνω στην Συμπεριφορική Βιολογία (Behavioral Biology) του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης και στο Ινστιτούτο Helmholtz

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Λάτσιου Άννα

Posted on

Πτυχίο Ιχθυοκομίας -Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας, Ηγουμενίτσα (2003-2007) Μεταπτυχιακό στην Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2007-2009) Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2012- σήμερα)

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Λάμπρη Πέννυ

Posted on

Πτυχίο Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Βιολογίας (2004-2010) Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του St Andrews, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο Σχολή Βιολογίας, Scottish Oceans Institute Περιβαλλοντική Βιολογία (2011-2012) Υποψήφια διδάκτωρ στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Οικολογίας και Ταξινόμησης (2015-σήμερα)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Λάμπου Αναστασία

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2006-2010) Μεταπτυχιακό στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών “Οικολογική ποιότητα και διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού”, Σχολή Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης (2011 – 2012) Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Οικολογίας, Σχολή Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης (2016 έως σήμερα)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Κωνσταντινίδου Άννα

Posted on

Πτυχίο στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα (1999-2005) Μεταπτυχιακό στη Ναυτική Τεχνολογία & Επιστήμη. Σχολή Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα (2005-2007)

Βάσεις δεδομένων
Ομάδα Έργου

Κούτσικος Νικόλαος

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο ανάπτυξη με ειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Αθήνα (2006-2009) Υποψήφιος διδάκτωρ Ιχθυολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα (από το 2016).

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Κομματάς Δημήτρης

Posted on

Πτυχίο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, (2001-2006) Μεταπτυχιακό στην αειφόρο ανάπτυξη ειδικευμένη στην περιβαλλοντική διαχείριση, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Οικολογίας, Αθήνα, (2008-2011)

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Καπετανάκη Ναταλία

Posted on

Πτυχίο Χημικών Μηχανικών: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) (2004-2010) Μεταπτυχιακό στη Χημική Ωκεανογραφία, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (2010-2012) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Χημεία, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (2013-2018)

Υδροχημεία
Ομάδα Έργου

Καπάκος Ιωάννης

Posted on

Πτυχίο Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας. Τμήμα Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας. (1997-2001) Πτυχίο Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίας. (2004-2014) Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (AUA). (2017)

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Καλαϊτζάκης Νεκτάριος

Posted on

Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001-2005) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικολογία, Διαχείριση & Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2006-2008) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εκτίμηση της Οικολογικής Παροχής – Οικοϋδραυλική, Μαθηματική Προσομοίωση Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς – Ενδιαιτήματος Βενθικών Μακροασπονδύλων σε Ποταμούς, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2015-σήμερα).

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Δεδούσης Παύλος

Posted on

Πτυχίο Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πατρών, GR) Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Συστημάτων Λογισμικού (University of Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο) Εργασιακή εμπειρία ως μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιο τομέα για περισσότερα από 10 χρόνια.

Βάσεις δεδομένων
Ομάδα Έργου

Βούρκα Κατερίνα

Posted on

Πτυχίο Βιολογίας – Ειδίκευση στη «Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Περιβάλλον», Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009) Μεταπτυχιακό στην Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, από τις Σχολές Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011)

Βενθικά Μακροασπόνδυλα
Ομάδα Έργου

Βαρδάκας Λεωνίδας

Posted on

Πτυχίο Υδατοκαλλιεργειών και Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Αγροτικής Τεχνολογίας, Τομέας Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας, Ηγουμενίτσα (2001-2006) Μεταπτυχιακό στη διαχείριση παράκτιων ζωνών, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος (2007-2009) Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος (2010-2017)

Ιχθυοπανίδα
Ομάδα Έργου

Βαβαλίδης Θεοχάρης

Posted on

Πτυχίο Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας, Τμήμα Τεχνολογίας – Ινστιτούτο Γεωργίας Μεσολογγίου, Ελλάδα. (1999-2003) Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα. (2004-2009) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα. (2010 -2011) Διδακτορικός υποψήφιος στη βιοφατρία της διατήρησης των ψαριών γλυκού νερού, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., Α.Π.Θ. (Από […]

Ιχθυοπανίδα