Νέα

Δειγματοληψίες πεδίου, άνοιξη του 2019

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανοιξιάτικη δειγματοληψία για το έτος 2019 του έργου: ‘Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτων της Χώρας’.

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από 224 σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε το δίκτυο δειγματοληψίας εδώ καθώς και φωτογραφίες από τους σταθμούς παρακολούθησης εδώ. Ορισμένα από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται εδώ.