Δειγματοληψίες πεδίου, χειμώνας του 2019

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από τους σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε το δίκτυο δειγματοληψίας σε φωτογραφίες.