Δειγματοληψίες πεδίου, άνοιξη του 2019

Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από 224 σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε το δίκτυο δειγματοληψίας εδώ. Ορισμένα από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται εδώ.