Δειγματοληψίες πεδίου, χειμώνας του 2021


Οι ομάδες πεδίου επισκέφτηκαν και πήραν δείγματα από τους σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την χώρα. Δείτε το δίκτυο δειγματοληψίας εδώ. Ορισμένα από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται εδώ.